MyGeoPosition.com - Mã địa lý geocoding / geo-metatags / geotags / kml miễn phí!

Về chúng tôi

Filzhut.de Webdesign & eServices

Chào các bạn,

Giới thiệu một chút về ứng dụng mới nhất, với những vấn đề sau: Mỗi khi tôi tạo map / geotags cho web của hách hàng, tôi dễ dàng có được địa chỉ như bản đồ - nhất là khi họ ở ngoại ô. Google Maps thường không có mã chính xác theo số nhà ở ngoại ô hoặc gửi hết vào nirvana.

MyGeoPosition.com cung cấp:

  • Mã Geocoding cho địa chỉ toàn cầu
  • Chuyển vị trí dễ dàng với công cụ kéo thả
  • Vị trí Geoposition dùng theo số hoặc cấp độ
  • Thiết lập điểm sai (~1m, ~10m, ~100m, ...) để bảo vệ data
  • Tự động tạo mã geo-metatags cho trang web hay blog
  • Tự động tạo mã geotags cho trang web, blog và ảnh
  • Tự động tạo file KML (Google Earth)
  • iGoogle gadget giúp có geocoding nhanh và trực tiếp từ trang iGoogle
  • Thiết kế nhẹ, tải trang nhanh
  • Mới: nhập địa chỉ URL của website và vị trí, chúng sẽ hiển thị ra. :-D

Hiện giờ, dịch vụ này có tiếng English, French, German, Italian, Dutch, Bulgarian, Hungarian, Chinese và Portuguese. Bấm "Ngôn ngữ" để tải file về và dịch. Tất nhiên chúng tôi sẽ lưu trạng thái của bạn và trích dẫn lại từ trang web. :-)

Gửi các bạn,
Daniel

Bản đồ

Geodata

Geodata

Mọi vị trí trên trái đất đều có thể xác định bằng 2 con số, Kinh độVĩ độ. Đánh mã Geocode cho vị trí của bạn hoàn toàn miễn phí ngay bây giờ.

Địa chỉ:
Vĩ độ:
Kinh độ:
Vĩ độ:
Kinh độ:
Độ cao:
Quốc gia:
Khu vực quản lý:
Quận:
Khu vực quản lý cấp dưới:
Vị trí:
Vị trí:
Mã bưu điện:
Đường chính:
Đường chính #:

Geo-Tags/-Metatags

Geo-Metatags

Nhập phần Geotags/Metatags sau đây vào phần HEAD của trang web hay blog. Làm như vậy, bạn đã đánh dấu thẻ bản đồ cho trang web và công cụ tìm kiếm sẽ nhận ra vị trí. Bạn sẽ có rank tốt hơn cho tìm kiếm địa phương.

Sau khi thêm thẻ metatags, hãy kiểm tra kết quả: Nhập địa chỉ web vào mẫu tìm ở trên. Bấm nút và tìm vị trí của bạn trên bản đồ!

Geo-Tags

Nếu bạn muốn đặt thẻ tag cho trang web hay blog, hãy thử dùng thẻ geotags tiêu chuẩn.

KML

KML

Tệp tin KML xác định điểm trong phần mềm Google Earth. Chỉ cần lấy mã sau, và tạo tệp tin text, đổi đuôi mở rộng từ "txt" sang "kml". - Hoặc đơn giản hơn: Bấm nút và tải tệp tin kml.

GPX

GPX eXchange format - http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_eXchange_Format

This website uses cookies. By using it, you agree to this. You can change this in your browser settings. More information